Tag Archive: zagrożenie

zagrożenie

grunty rolne - slider

Certyfikaty wydawane przez ISO, GMP oraz TCO

Jednym z terminów z którym można się niejednokrotnie spotkać w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Związane jest ono bezpośrednio z przyznawaniem certyfikatów produktom przez konkretne organizacje. Najbardziej rozpoznawalne akronimy instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie konkretnemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego wielu wymogów.