Certyfikaty wydawane przez ISO, GMP oraz TCO

Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnich latach, jest certyfikacja. Związane jest ono ściśle z przyznawaniem certyfikatów produktom przez konkretne organy. Powszechnie znane skróty nazw organizacji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie konkretnemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego wielu wymogów.