Certyfikaty wydawane przez ISO, GMP oraz TCO

Jednym z określeń, które można niejednokrotnie usłyszeć w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Związane jest ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez konkretne instytucje. Powszechnie rozpoznawalne akronimy instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie określonemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego wielu wymogów.