Dobry euroklav musi mieć sprawny program do sterylizacji instrumentarium do natychmiastowego zastosowania. Najlepiej, jak po włączeniu podgrzewacza początkowego możliwa była sterylizacja nieopakowanych instrumentów w czasie około piętnastu minut. Solidny euroklav powinien dysponować czterema programami sterylizacyjnymi i 2 programem testowymi.

Dość właściwe, aby istniały pozostałe dodatki, jak błyskawiczne programy do sterylizacji opakowanych a także nieopakowanych instrumentów oraz program ochronny dla łagodnej sterylizacji dla instrumentów, szczególnie tych podatnych na temperaturę 120 stopni Celsjusza. Dość znacząca jest również tematyka zużycia wody. Powinnien istnieć system jednorazowego zużycia wody, co oznacza, iż zużyta woda (jonizator nalewowy do wody) nie będzie po raz kolejny używana, ale szybko usuwana. Jednakże, staranne przygotowanie instrumentów do sterylizacji sprawi, iż nie pozostaną na nich żadne resztki środków czyszczących, jakie byłyby w stanie przedostać się do euroklavu.

narzędzia

Autor: M C Morgan
Źródło: http://www.flickr.com

W tej sytuacji, jest możliwość bezpiecznego używania tej samej wody, dzięki czemu można zaoszczędzić na kosztach wody. Jednakże, niezwykle ważne jest suszenie, co od lat ogłaszają bakteriolodzy. Sprawa ta nawet zyskała uznanie w grupie zajmującej się tworzeniem normy. Przykładowo, dla euroklawów klasy S stawia się najbardziej weryfikacyjne kryteria. To znaczy, że wilgotność końcowa instrumentów powinna być mniejsza od 0,2% tekstyliów od 1,0%.

Odpowiedni euroklav powinien odznaczać się pewnymi właściwościami (kliknij w znam.swidnica.pl). Przykładowo, proces sterylizacji powinien być poprzedzony głęboką próżnią początkową, która ma na celu właściwe usunięcie powietrza. Co ważne, penetracja pary w takich warunkach jest bardzo dokładna więc zagwarantowana jest znaczna pewność sterylizacji.


Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Wykorzystanie próżni w końcowej fazie procesu gwarantuje najbardziej korzystne wysuszenie sterylizowanego wsadu w bardzo krótkim czasie. Dzięki dodatkowo zastosowanej próżni wstępnej jesteśmy w stanie skrócić okres całego procesu gwarantując jałowość wsadu plus jego dokładne wysuszenie. Właściwy euroklav musi być także jak najbardziej bezpieczny. Najlepiej jak drzwi rtg komory są otwierane i zamykane przy pomocy poręcznego uchwytu (nawet przydatna strona, dobrze zajrzeć). To sprawia, że mechanizm pracuje niezwykle płynnie, co powoduje, że obsługa nie nastręcza najmniejszych problemów. Przed uruchomieniem cyklu sterylizacji euroklav od razu rygluje drzwi, co zabezpiecza komorę przed niepowołaną dehermetyzacją.