grunty rolne - slider

Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z terminów, który można niejednokrotnie usłyszeć w ostatnich latach, jest certyfikacja. Związane jest ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone organizacje. Najbardziej rozpoznawalne skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie określonemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego określonych wymogów.Oczekiwania te reguluje także prawo. Z terminem certyfikacji łączy się dużo innych, do których należy ISO 13485, będący symbolem jednego z certyfikatów. Po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej zaadaptowano także jej prawa dotyczące certyfikacji. Jednym z najważniejszych pojęć z tym związanych jest oznakowanie CE ((link do wpisu)), odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ochrony środowiska.Ekologia

Niejednokrotnie omawianym w ostatnim czasie tematem jest kwestia typów działalności rolniczej. Coraz większą popularność zdobywa tak zwane rolnictwo ekologiczne, które oparte jest na naturalnych metodach.http://kielce24.com.pl/artykuly-przemyslowe/sport-zabawki-plener/zabawki sklep z zabawkami kielceAnalogicznie jak ekologiczna hodowla zwierząt, ten rodzaj uprawy jest sprzeciwem wobec stosowania środków chemicznych i niezgodnych z naturą. Następnym aspektem, równieżzwiązanym z szeroko pojętą ekologią, a poruszanym niezwykle często jest sprawa źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii chwalone są z uwagi na to, że nie stanowią zagrożenia dla przyrody.

Czy odczuwasz chęć na nowe tak samo ciekawe wpisy? Jeżeli tak, to śpieszymy Cię zawiadomić – kliknij, zobacz, sprawdź (https://bioplanet.pl/swieze-owoce-i-orzechy/pk205) tutaj dużo więcej.

Do tego typu źródeł zalicza się między innymi wiatr oraz woda. Dla otrzymywania takiej energii buduje się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Tradycyjne sposoby pozyskiwania energii, na przykład w wyniku spalania, stanowią znaczne zagrożenie dla czystości środowiska naturalnego.

Bezpieczeństwo żywności

Następnym określeniem łączącym się z poruszanym tematem jest bezpieczeństwo żywności. Termin ten pojawia się także dużo częściej niż kiedyś, dziedzinę tę studiować. Jako że żywność stanowi jeden z podstawowych elementów potrzebnych ludziom do przeżycia, kwestia zagrożeń w sprawie żywienia i ich usuwanie jest nadal na czasie. Z pomiarami i kontrolowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności związany jest ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on oceniania skali zagrożeń związanych z żywnością i wyszukiwania sposobów ich likwidowania.