Każdy czasem odnosi w życiu różnego typu kontuzje, gdy nie są poważne to niedługo o nich zapominamy i przechodzimy do naszych codziennych obowiązków. Jednak jeżeli są większe problemy z naszym organizmem i nie da się tak normalnie po paru miesiącach czy tygodniach wrócić do całkowitej sprawności.

Wtedy konieczne są specjalne metody. Jedną z nich jest bez wątpienia leczenie czynnikami wzrostu.

kontuzja w sporcie

Autor: Jon Candy
Źródło: http://www.flickr.com

Czynnikami wzrostu są białka osocza, jakie doskonale przyspieszają procesy naprawcze oraz odnowy tkanek po uszkodzeniu. Do leczenia używa się autologiczny, to znaczy wzięty z własnej krwi chorego bogatopłytkowy preparat osocza, jaki jest otrzymywany poprzez odwirowanie pełnej krwi. Preparat taki jest przygotowywany w warunkach ambulatoryjnych, jednakże muszą być spełnione pewne wymogi odnośnie sterylności, jak i jakości wirówki, aby nie doszło do uszkodzenia płytek krwi. Jest to dość powszechna metoda, obok innych poznanych sposobów na uszkodzenia, przykładowo endoproteza kolana. Czynniki wzrostu uwalnia się z płytek poprzez degranulację ziarnistości, po mniej więcej dziesięciu minutach od momentu procesu krzepnięcia krwi. Wraz z przejściem przez błonę komórki macierzystej czynniki wzrostu bardzo szybko zawiązują się ze swoistymi receptorami aktywizując ciąg sygnalizacji pomiędzy komórkowej, zaś w konsekwencji ekspresję odpowiednich genów. Ważny jest także fakt, iż czynniki wzrostu nie przedostają się do komórek, co sprawia, że nie ma ryzyka mutagenezy.

leczenie kontuzji

Autor: Rose Physical Therapy Group
Źródło: http://www.flickr.com

To wyłącznie przyspieszenie normalnego procesu gojenia.

Czy masz wątpliwości w odniesieniu do omawianej tematyki? Jeżeli tak, to wejdź tu i poznaj informacje (https://www.permanent24.pl/) na to zagadnienie – niewątpliwie będą one niezwykle interesujące.

To całkiem młoda metoda terapii. Wykorzystuje się ją zarówno u ludzi z urazami mięśni oraz ścięgien, jak i u osób z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego. Możemy też to stosować po przejściu różnych zabiegów, na przykład operacja więzadła krzyżowego. Korzystając z jednorazowych, sterylnych zestawów trzeba pobrać od pacjenta krew, następnie jest ona odwirowywana, otrzymamy z niej około 2-3 ml osocza bogatopłytkowego. Każdy zabieg kontroluje się ultrasonograficznie.

Budowa tej strony zaintrygowała Cię? A opracowane tu wiadomości? Jeżeli tak, to zachęcamy do nowego artykułu. Tam znajduje się bardzo kompleksowa informacja (https://naillashop.pl/114-lakiery-do-paznokci-indigo).

Czynniki wzrostu należy podawać do miejsc, gdy na obrazie USG zauważalne są zmiany chorobowe mięśni albo też ścięgien. Taka leczenie posiada naprawdę szerokie zastosowanie zarówno w medycynie sportowej, jak również u ludzi starszych.