Każdy czasem odnosi w życiu różnego typu kontuzje, gdy nie są poważne to niedługo o nich zapominamy i przechodzimy do naszych codziennych obowiązków. Jednak jeżeli są większe problemy z naszym organizmem i nie da się tak normalnie po paru miesiącach czy tygodniach wrócić do całkowitej sprawności.

Wtedy konieczne są specjalne metody. Jedną z nich jest bez wątpienia leczenie czynnikami wzrostu.

kontuzja w sporcie

Autor: Jon Candy
Źródło: http://www.flickr.com

Czynnikami wzrostu są białka osocza, jakie doskonale przyspieszają procesy naprawcze oraz odnowy tkanek po uszkodzeniu. Do leczenia używa się autologiczny, to znaczy wzięty z własnej krwi chorego bogatopłytkowy preparat osocza, jaki jest otrzymywany poprzez odwirowanie pełnej krwi. Preparat taki jest przygotowywany w warunkach ambulatoryjnych, jednakże muszą być spełnione pewne wymogi odnośnie sterylności, jak i jakości wirówki, aby nie doszło do uszkodzenia płytek krwi. Jest to dość powszechna metoda, obok innych poznanych sposobów na uszkodzenia, przykładowo endoproteza kolana. Czynniki wzrostu uwalnia się z płytek poprzez degranulację ziarnistości, po mniej więcej dziesięciu minutach od momentu procesu krzepnięcia krwi. Wraz z przejściem przez błonę komórki macierzystej czynniki wzrostu bardzo szybko zawiązują się ze swoistymi receptorami aktywizując ciąg sygnalizacji pomiędzy komórkowej, zaś w konsekwencji ekspresję odpowiednich genów. Ważny jest także fakt, iż czynniki wzrostu nie przedostają się do komórek, co sprawia, że nie ma ryzyka mutagenezy.

leczenie kontuzji

Autor: Rose Physical Therapy Group
Źródło: http://www.flickr.com

To wyłącznie przyspieszenie normalnego procesu gojenia. To całkiem młoda metoda terapii. Wykorzystuje się ją zarówno u ludzi z urazami mięśni oraz ścięgien, jak i u osób z przewlekłymi schorzeniami układu kostno-szkieletowego. Możemy też to stosować po przejściu różnych zabiegów, na przykład operacja więzadła krzyżowego. Korzystając z jednorazowych, sterylnych zestawów trzeba pobrać od pacjenta krew, następnie jest ona odwirowywana, otrzymamy z niej około 2-3 ml osocza bogatopłytkowego. Każdy zabieg kontroluje się ultrasonograficznie. Czynniki wzrostu należy podawać do miejsc, gdy na obrazie USG zauważalne są zmiany chorobowe mięśni albo też ścięgien. Taka leczenie posiada naprawdę szerokie zastosowanie zarówno w medycynie sportowej, jak również u ludzi starszych.