Badania genetyczne polegają na analizie materiału genetycznego, to znaczy DNA danej jednostki. DNA jest zachodzącym w chromosomach związkiem chemicznym, na jakim zapisana jest indywidualna, niepowtarzalna informacja dotycząca miedzy innymi wyglądu, także predyspozycji chorobowych jakiegokolwiek człowieka.

Pośród osiągalnych testów, istnieje wielka rozpiętość. Badania genetyczne mogą koncentrować się na analizie samych genów tzn. szczególnych pozycji na DNA odpowiedzialnych m.in. za nasz wygląd, lub też skłonności do chorób, zdołają także dotyczyć markerów genetycznych (obwodów na DNA położonych około określonych genów, jakie sprzyjają identyfikacji osób, bądź ustaleniu ojcostwa), bądź nawet całych chromosomów (czyli nitek DNA, na których umieszczone są wskazane geny). W badaniach dna stosowany jest szereg technik laboratoryjnych, w zależności od potrzeby badania.

badania w laboratorium

Autor: Iqbal Osman
Źródło: http://www.flickr.com
Badaniom dna poddajemy się z kilku przyczyn. Gdy przynależymy do familii, w której występowały wypadki dziedzicznych chorób, objawiają się u nas objawy ustalonej choroby genetycznej, istnieje sposobność przekazania skazy genetycznej potomstwu. Możemy też poddać się badaniu dna, jeśli istnieje wymóg identyfikacji ludzi, względnie ustalenia powinowactwa pomiędzy badanymi jednostkami, lub jednoznacznie potrzebujemy określić istnienie zakażenia bakteryjnego, bądź wirusowego.

Na podłożu rzadkości DNA jest możliwość rozróżniać ludzi od siebie. Taka informacja częstokroć użytkowana jest przy dochodzeniach kryminalistycznych, testach ojcostwa.

DNA niezależnie od wieku jest identyczne, dlatego też ojcostwo jest możliwość określić w każdym momencie życia, nawet w okresie prenatalnym.

Jeżeli sądzisz, że ten tekst jest godny zainteresowania, to bez wahania wejdź na ten link i zobacz udostępniony tutaj (http://medicart.wroclaw.pl/endokrynologia-dziecieca-wroclaw/) materiał – on także Cię zaciekawi.

Rozpoznanie ojcostwa w czasie ciąży jest wykonalne, jednak wyłącznie przy okazji realizowanych inwazyjnych badań przedporodowych.

Badania dna przeprowadzane są również pod kątem ustalenia skłonności genetycznych do rozrostu wyznaczonych nowotworów. Dzięki testom dna można wskazać niebezpieczeństwo wystąpienia określonych schorzeń u przyszłych dzieci, w przypadku, gdy badani rodzice okazują się nosicielami danej choroby.